Aktuality

Doporučení očkování proti HPV

26. 2. 2015

Doporučení ČGPS ČLS JEP k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního hrdla.

Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007. Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.

Vakciny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají. Efektivita vakcinace je neustále ověřována. Vakciny nejsou terapeutické.

Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem zajištěným screeningem, se obvykle provádí excizní metodou. Až u 30 % však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, (prokázáno na základě laserových mikrodisekcí a genotypizacemi, přehledy např. Bergeron C:Pokroky technologií screeningu, HPV Today 2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé stupně CIN, HPV Today, 2010) Excizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání reinfekci virem téhož nebo jiného typu.

Navíc byla prokázána účinnost vakciny proti některým HPV asociovaným lézám celého anogenitálního traktu a také v lokalitě extragenitálních.

Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky zanedbatelné. Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.

Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacich) i postoje ambulantních specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných. Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancorézou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.Zpět na aktuality